LGBTQ+ ameeriklaste õigused on sel nädalal TÕSISES ohus

Meistriteoste koogipood on üks tähtsamaid LGBTQ+ juhtumeid, mida ülemkohus on kunagi arutanud – ja võib ka radikaalselt destabiliseerida seadusi, mis kaitsevad naisi, värvilisi, puuetega inimesi ja kõiki marginaliseeritud rühmi. Esmapilgul võivad selle juhtumi panused tunduda triviaalsed – kas Colorado diskrimineerimisvastast seadust saab kohaldada, et keelata kommertspagaril keelduda samasoolistele paaridele pulmatortide valmistamisest.Paljud inimesed, isegi LGBTQ+ kogukonna liikmed, võivad küsida, et mis siis saab? See on lihtsalt kook ja kas need paarid ei leia lihtsalt teist pagarit? Ja kas samasooline paar ei palkaks homofoobiga äri ajamise asemel pagarit, kes toetab nende abielu? Kuid selle juhtumi panused on tegelikult palju suuremad. Nagu ACLU (kes esindab geipaari) ja teised on korduvalt märkinud, ei puuduta see ainult kooki. Paari vastu tehtaval ebasoodsal otsusel oleksid kaugeleulatuvad tagajärjed nii LGBTQ+ inimestele kui ka teistele rühmadele, kes vajavad kiiresti diskrimineerimisvastast kaitset.

Kui Riigikohus nõustub pagariäri argumentidega, miks tal on õigus mitte teha samasoolistele paaridele pulmatorte, õigustaks sama loogika LGBTQ+ inimestele teenuse keelamist paljudes muudes kontekstides. Pagariäri väidab, et keeldub geipaaridele pulmatorte müümast mitte sellepärast, et nad on geid, vaid sellepärast, et taunib nende käitumist abiellumisel. Meil pole probleemi geidele kookide müümine , on pagariäri väitnud, me lihtsalt ei müü kooke, mis tähistavad nende pulmi.Nagu ülemkohus on varasemates kohtuasjades tunnistanud, sealhulgas oma märkimisväärset otsust, millega tühistati seadused, mis kriminaliseerivad samasooliste isikute intiimsuse Lawrence v. Texas , mis puudutab diskrimineerimist, siis ei ole inimese gei staatuse ja tema käitumise vahel samasooliste suhetes olulist erinevust. Kui ülemkohus pöörab kursi ja taganeb sellest olulisest põhimõttest, avab see lüüsid diskrimineerimisele tööhõives, tervishoius, koolides ja muudes valdkondades. Ettevõtted ja teised võivad lihtsalt väita, et nende LGBTQ+-vastane diskrimineerimine ei puuduta LGBTQ+ inimesi, vaid nende käitumist abielus, partnerluses, seksuaalselt aktiivsena, üleminekul või isegi avalikult LGBTQ+. Lühidalt öeldes ei saa kuidagi piirata negatiivse otsuse mõju ainult pulmatortide või pagaritoodetega.Samamoodi kajavad selle juhtumi muud aspektid palju kaugemale LGBTQ+-vastasest diskrimineerimisest. Pagariäri väidab ka, et ta võib keelduda pulmatortide müümisest samasoolistele paaridele, kuna see saadaks sõnumi – samasooliste abielude heakskiitmine –, mis on vastuolus pagari enda isiklike usuliste tõekspidamistega. Kuid kui ettevõte võib keelduda teenuse osutamisest ühele rühmale – antud juhul samasoolistele paaridele – lähtudes ettevõtte õigusest sõna- või usuvabadusele, võib ta keelduda teenuse osutamisest teisele rühmale samal põhjusel. Tegelikult muudaks pagariäri argument iga diskrimineerimisvastaste seaduste kohaldamise esimeseks muudatuseks – isegi need, mis keelavad rassipõhise diskrimineerimise.

USA justiitsministeerium püüdis pagariäri toetavas lühikokkuvõttes sellest ilmsest dilemmast mööda hiilida, väites, et rassiline diskrimineerimine on nii ainulaadselt kahjulik, et seda ei lubataks kunagi isegi sõnavabadust piiravate seaduste suhtes kohaldatavate väga nõudlike standardite alusel. Kuid sellel eristamisel pole tegelikku juriidilist põhjust ja mustanahalised kodanikuõiguste rühmad on antud juhul paari tugevalt toetanud, tunnistades, et antud juhul negatiivne otsus ohustaks kogu meie riigi kodanikuõiguste seadust.

See oht viitab sellele juhtumile veel ühele kihile. Pagariäri esindab Alliance Defending Freedom, mis on riigi üks äärmuslikumaid parempoolsemaid rühmitusi, millel on pikk ajalugu naiste ja eelkõige LGBTQ+ inimeste võrdõiguslikkuse vastu. Valides juhtumi, mis vastandab religioosse väikeettevõtte omanikku samasooliste paaridega, kes soovivad kasutada uut õigust, on ADF tõenäoliselt teinud strateegilise otsuse, mille kohaselt on sellisel juhul nende argumentide esitamine parim võimalus esmakordselt kindlaks teha, et diskrimineerimisvastastes seadustes on põhiseaduslikult sunnitud erand. ADF-i võit sel juhul saavutaks religioossete ja äärmuslike libertaarsete parempoolsete pikaaegse eesmärgi – õõnestada neid seadusi kõigi kaitstud rühmade jaoks.Shannon Minter on riikliku lesbi õiguste keskuse õigusdirektor, mis on üks riigi juhtivaid LGBTQ+ inimeste õiguskaitserühmi. Ta on kohtuvaidlusi lahendanud LGBTQ+ inimesi üle kogu riigi, sealhulgas esindanud Californias ja paljudes teistes osariikides abiellumisvabadust taotlevaid samasoolisi paare. Transsooline Minter on praegu nõuandja kohtuasjas Doe v. Trump, mis on esimene juhtum, mis vaidlustas president Trumpi transsooliste isikute sõjaväeteenistuse keelu.